top of page

ONS TEAM

De organisatie Voedselmoeras bestaat uit een divers team. Graag stellen we ons voor.

(Foto: Jolly v/d Velden)

8147fe82-35aa-47fd-9bc3-643e7d70a54a.jpg

MAARTEN EPSKAMP

Landschapsontwerper

Maarten Epskamp is landschapsontwerper met uitgebreide ervaring op het gebied van analyse, ruimtelijk- en beplantingsontwerp, materialisering en (begeleiding van) uitvoering van projecten in de buitenruimte.
Vanuit zijn intrinsieke behoefte om op een positieve manier bij te dragen aan de noodzakelijke nieuwe balans van de mens als onderdeel van haar natuurlijke omgeving kwam Maarten op het pad van de permacultuur wat resulteerde in de opstart van zijn eigen (ontwerp)buro, Epskamp Landschap. Sindsdien werkt Maarten zelfstandig en als lid van de Rotterdamse Coöperatie Ondergrond als ontwerper van voedselbossen, eetbare (sier)tuinen en groen-blauwe schoolpleinen. Ook houdt hij zich bezig met de organisatie en begeleiding van de uitvoering, steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen en deelt zijn kennis via rondleidingen en workshops.

HELENE MARCUS-BAART

Coördinator stichting, beheerder Pilot 1 Zuiderpark, ervaren directiesecretaresse

Mijn naam is Helene Marcus, 54 jaar. Ik ben een buitenmens en leef graag bewust. Het is soms lastig tussen alle informatie aanbod en meningen je eigen weg te vinden. Omdat ik me realiseerde dat het klimaat verandert en wij dus ook moeten veranderen, ben ik eind 2019 op zoek gegaan hoe ik dat vorm kon geven. Vlak bij huis bleek al jaren Permacultuurcentrum Den Haag gevestigd te zijn. Permacultuur heeft drie hoofdpijlers: goed voor de aarde, goed voor de mens, eerlijk (ver)delen. Dat sprak mij aan! De jaaropleiding heb ik mei 2021 afgerond. Een klein voedselbos gecombineerd met éénjarige moestuinplanten in onze achter- en voortuin is inmiddels een feit. Ik geniet en leer. Maar de ambitie van mij en mijn collega ‘voedselmoerassers’ is groter dan dat!

Het voedselmoeras Zuiderpark is de tweede leerschool. Ik woon dichtbij en ga er regelmatig naar toe. De stap naar advies aan het agrarisch bedrijf op het gebied van natte teelt is een grote uitdaging waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. In de opstartfase van dit initiatief vervul ik een sturende / coördinerende rol als secretaris en penningmeester. Ik bewaak de voortgang van het proces, leg afspraken vast. Maar mijn voelhoorns voor zinvolle informatie en/of contacten staan zeker ook op scherp. Kortom: ik ben zeer gemotiveerd om met deze fijne groep een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

FB_IMG_1667729376276.jpg
Anne.jpg

ANNE REIJBROEK

Beleidsmaker voedsel en natuur

Mijn nieuwsgierigheid naar onze omgang met dieren en natuur bracht mij in 2005 naar Wageningen. Ik studeerde dierwetenschappen en management of marine ecosystems. Na mijn studie heb ik 10 jaar ervaring opgedaan als beleidsmaker voedsel en natuur, zowel boven als onder de waterspiegel. In 2020 was het eetbaar inrichten van onze stadstuin de aanleiding de Jaaropleiding Permacultuur te gaan volgen. Maar toen het huiswerk (een eetbaar moeras  ontwerpen) niet in mijn achtertuin paste maar wél het winnende idee bleek voor de Innovatieprijsvraag over het veenweidegebied, ging al gauw de schop de grond in voor het eerste Voedselmoeras. Een mooie kans voor mij te pionieren met het combineren van voedselproductie met natuur. Ook is Het Voedselmoeras voor mij een inspirerende plek waar het met de voeten in de klei, of beter, het veen, goed toeven is.

SUZANNE VAN DER VELDE

Milieuadviseur

Nieuwsgierigheid is een van mijn grootste drijfveren. Ik hou van pionieren en dit zorgt dat ik continue in een dynamische omgeving met nieuwe onderwerpen in aanraking kom. Daarbij richt ik me op het leveren van een bijdrage aan een sociale, duurzame en milieuvriendelijke wereld.


Mijn interesse in biologie en natuurkunde bracht me naar de Technische Universiteit Delft, waar ik alles leerde over micro organismen en het leven op celniveau. Na een focus op environmental microbiology (alles over microbeestjes in de natuur), begon ik mijn carrière als milieu- en duurzaamheidsadviseur in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit was voor mij de start van een advies carrière met een sterke internationale focus op milieu en duurzaamheid. Inmiddels woon ik in een tuindorp in Rotterdam. Mijn brede interesse - en een tuin waar ik meer mee wilde doen dan eenjarige eetbare planten kweken - bracht me bij de jaaropleiding Permacultuur. En daarmee bij een project waar ik als pionier heel blij van word: het voedselmoeras. Begin 2023 stapte ik uit de advieswereld om fulltime als ondernemer in de regeneratieve landbouw te werken. 

20221118_130102.jpg
20221118_121937.jpg

HANNAH DEN HARTOGH

Sociale netwerker | Beheerder Locatie Zuiderpark

Mijn naam is Hannah den Hartogh en ben werkzaam als coördinator in de sociale sector. Ik ben graag buiten te vinden en draag graag mijn steentje bij aan het op een duurzame manier verbouwen van voedsel. Netwerken en verbinden zijn mijn kracht. Ik zie snel kansen en mogelijkheden en weet mensen te enthousiasmeren. Ik ben van het complete plaatje, heb snel overzicht en weet structuur aan te brengen. Dit zet ik graag in bij het verder ontwikkelen van voedselmoerassen.

Jeroen Plesman

Bedrijfskundig adviseur

Jeroen heeft in 2014 geleden besloten dat zijn pad ligt in de duurzaamheidssector, en dan met name de de agri-food sector. In zijn werkende leven heeft hij een achtergrond in handel van biologische groente en fruit (Eosta) en ethanol (Sasma BV). Door bij een aantal start-up’s te werken en op te starten weet hij wat het is om vanaf nul te beginnen. De ervaring met regeneratieve landbouw heeft hij kunnen afkijken bij de biologische telers in de periode als sales manager bij Eosta, importeur van biologisch groente en fruit. Kennis van duurzaamheid, landbouwtechnologie & meten, heeft hij ontwikkeld als business developer bij de duurzame start-up’s EcoChain (LCA Software) en Waterwatch. (Remote sensing/satellietdata voor boeren). Onlangs is hij als initiator/executive producer betrokken bij “Vliegende Hollanders”, de 8-delige historisch drama televisie serie over Albert Plesman en Anthony Fokker. De liefde voor de natuur is altijd latent aanwezig en wordt aangewakkerd tijdens jaarlijkse meerdaagse wandeltochten in Europa. Nu 2 jaar in verschillende rollen (van projectleider tot business developer actief bij regeneratieve permacultuur Schevichoven (www.schevichoven.nl).  Daarnaast sinds 2021 betrokken bij het voedselmoeras. Hij is hier nu bij betrokken als extern adviseur. Hij is vader van 2 dochters en een zoon. Woonachtig in Den Haag. Opleidingen: Bedrijfskunde en recent: Commotional Coaching en onlangs Permacultuur.

Jeroen.jfif
bottom of page