top of page

TWEE LOCATIES

In het Zuiderpark in Den Haag hebben we een eerste pilotlocatie van circa 300 m2 met gevarieerde beplanting aangelegd. Hier brengen we de ecologische-, economische- en voedingswaarde van de planten in het moeras in kaart. 

We zijn druk bezig met de aanleg van een tweede, grotere, locatie in de Vrouwvennepolder in Oud Ade in samenwerking met Land van Ons waar we de komende jaren meer zullen leren over het effect van het waterpeil op verschillende planten in een voedselmoeras.

Het breder toepassen van oogst uit een voedselmoeras vraagt ook een verandering in de keten. We betrekken daarom ook mogelijke afnemers (o.a. koks en distributeurs van lokale producten) om de economische waarde te onderzoeken, en verkennen geschikte oogstmethoden.

bottom of page