top of page
20231001_113405.jpg

PIONIEREN IN HET POLDERLAB

In Oud Ade, nabij Leiden, ligt het Polderlab: een icoonproject van meer dan 30 hectare in de Vrouwe Vennepolder. Hier onderzoeken Land van Ons, Universiteit Leiden en ondernemende pioniers hoe het veenweidegebied er in de toekomst uit kan zien. 

Als één van deze pioniers zijn wij in het najaar van 2023 gestart met onze grootschaligere pilot: Voedselmoeras Oud Ade. In deze eerste fase leggen we een proefveld van circa 1.000 m2 aan, wat we - over tijd - uitbreiden tot circa 1 hectare. 

Op deze grotere schaal leren we meer over plantensoorten in het moeras en hun interactie, grootschaligere monitoring en oogstmethoden. We doen meer kennis op over beheer en onderhoud en zetten stappen met ketenpartners voor de vermarkting van producten uit het voedselmoeras. 

signal-2023-11-24-14-35-11-008-1.jpg

AAN DE SLAG!

In november 2023 zijn we gestart met de aanplant van deze tweede pilot locatie. De grotere planten staan met hun wortels in de klei. In het voorjaar gaan de cranberries de grond in en planten we ook de échte moerasplanten.

In deze eerste fase leggen we 1.000 m2 voedselmoeras aan. We onderzoeken de groei van gewassen in relatie tot een stijgend waterpijl. Bijvoorbeeld via een gradient proef waarbij we gewassen kweken op een aflopend stuk dat steeds natter wordt.

LOCATIE IN AANPLANT

Het jaar 2024 staat in het teken van de opstart van deze tweede proeflocatie. We geven daarom nog geen rondleidingen. Toch een kijkje nemen bij een voedselmoeras? Rondleidingen zijn wel mogelijk bij onze locatie in Den Haag. 

bottom of page