top of page

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden voedselproductie en natuur gecombineerd voor een meer veerkrachtige en biodiverse omgeving en gezonde voeding. Een bekend voorbeeld is het voedselbos.


Veel plekken in Nederland zijn van nature behoorlijk nat. Waterstanden zijn vaak kunstmatig laag om van nature natte (landbouw)grond te kunnen gebruiken. Dit zorgt voor bodemdaling en is niet toekomstbestendig. Daarom zijn wij gaan zoeken naar een voedselsysteem dat goed tegen natte omstandigheden kan. In zo'n systeem is ontwatering niet nodig en kunnen we bodemdaling voorkomen. Daarnaast verwachten we dat een voedselmoeras het water zuivert en biodiversiteit versterkt.

image001_edited_edited_edited.jpg

Een voedselmoeras bestaat verschillende type beplanting: van bomen en grote struiken, tot echte waterplanten. 

In onze proeftuin in Den Haag maken we gebruik van een aflopend terrein. Op het hoogste, en droogste, gedeelte staan notenbomen en -struiken, lager op het perceel fruitstruiken. De lage fruitstruiken en vaste planten in het nattere gedeelte kunnen tegen natte voeten. En de echte waterplanten staan onder water. 

Zo ontstaat een gevarieerd systeem in meerdere lagen. Dit bevordert de biodiversiteit, gaat plagen en besmetting zo veel mogelijk tegen. De planten zijn zo gekozen dat we het hele jaar door kunnen oogsten.

Per locatie maken we een passend ontwerp, waarbij we rekening houden met lokale omstandigheden.

bottom of page