top of page
20230522_193532.jpg

UITDAGINGEN IN HET VEENWEIDEGEBIED

Voor het huidige (dominante) agrarische systeem in het veenweidegebied moet het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden worden. Daardoor klinkt de bodem in, komen broeikasgassen vrij en komt zout water omhoog. Ook is de waterkwaliteit op veel plaatsen onvoldoende, én gaat de biodiversiteit achteruit. Daarnaast levert de huidige vorm van landbouw, de melkveehouderij, vaak onvoldoende inkomsten op voor de boer.


Een vraag die velen bezighoudt: hoe halen we duurzaam, gezond voedsel uit het veenweidegebied op een manier die biodiversiteit versterkt, klimaatverandering tegengaat en de waterkwaliteit verbetert? En dit ook nog op een manier die rendeert voor de ondernemers in dit gebied?

2022 voedselmoeras Zuiderpark DH.jpg

Een onhoudbare situatie en een onoplosbaar probleem? Stop met polderen en werk samen met de natuur! Breng het waterpeil terug omhoog en gebruik permacultuur inzichten voor het ontwerpen van een regeneratief landbouwsysteem. Zo kunnen we samenwerken met de natuur om die gebieden ook productief te houden voor de mens. Oogst voedsel en grondstoffen en biedt tegelijkertijd ruimte voor de natuur en zuiver ook nog eens het oppervlaktewater. Dat is het idee achter het Voedselmoeras.

20220727_094542 lisdodden.jpg

ONZE OPLOSSING

Ontwerp en richt in op basis van de principes van permacultuur

Ons permacultuurontwerp voor een voedselmoeras draagt bij aan oplossingen voor verschillende problemen:

  • Uitstoot van broeikasgassen: door aanleg van een voedselmoeras zal als gevolg van een hoger waterpeil in de veengebieden CO2-uitstoot sterk omlaag gaan. 

  • De hoge maatschappelijke kosten van de huidige intensieve veehouderij: jaarlijks betalen we 4,5 miljard euro via onze belastingen aan herstel van schade die veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij. In een voedselmoeras zal de veehouderij een stuk minder intensief zijn en minder milieuvervuiling veroorzaken. Daarbij speelt een voedselmoeras in op de trend van een plantaardiger dieet. 

  • De afname van biodiversiteit in Nederland: een voedselmoeras biedt een grote variatie aan inheemse planten waardoor de biodiversiteit sterk zal verbeteren.

  • Schade aan woningen en infrastructuur: het voedselmoeras is een vorm van land- en watergebruik waardoor het waterpeil omhoog kan en schade aan woningen en infrastructuur (bijvoorbeeld in en om Gouda) beperkt wordt.

ONZE PROEFTUIN IN DEN HAAG

Het eerste voedselmoeras in Nederland

VOEDSELMOERAS            DEN HAAG

In februari 2021 besloten we - de cursisten van de jaaropleiding permacultuur in Den Haag - ons in te schrijven op een innovatieprijsvraag van organisatie Wij.Land. We deden dit met een plan voor een pilotproject voor een voedselmoeras, een regeneratief landbouwsysteem dat goed past in het veenweidegebied. 

Met ons plan hebben we een bedrag van € 5.000,- gewonnen. Hiermee hebben we het eerste voedselmoeras kunnen realiseren in het Zuiderpark in Den Haag. In het voorjaar van 2021 hebben we de locatie aangeplant en sindsdien is de pilot in volle gang. We testen het systeem, monitoren de gewassen én geven workshops en rondleidingen

20221118_093446 bord eetbaar park.jpg
bottom of page